آبلوموف

و نوکرش زاخار

رفاقت های دلی

+ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۱۶:۳۳ | رحیم فلاحتی

نوازنده ی طناز

+ ۱۳۹۴/۹/۲۰ | ۰۲:۰۳ | رحیم فلاحتی

  + لا به لای خوندن پست های کسل کننده ی آبلوموف، بد نیست دیدن طنازی این نوازنده که با هنرش خستگی رو از تن و جان آدم دور می کنه .

زنگ موسیقی

+ ۱۳۹۴/۹/۱۵ | ۲۳:۳۳ | رحیم فلاحتی

   بعد و یا شاید قبل خواندن و نوشتن . موسیقی یکی دیگراز ساحره هایی ست که مرا از خود بی خود می کند .

آبلوموف
آبلوموف
« صدای همهمه می آید
و من مخاطب تنهای بادهای جهانم »

سهراب سپهری


« دانایان ناموختگانند
آموختگان، ندانند »

لائو دزو
آرشیو